Jak často hubit potkany

Ve výrobních halách, skladech a objektech, v nichž se nakládá s potravinami se setkáváme s jedy na potkany, které mají potlačit rozmnožování nebezpečných hlodavců – potkanů a krys. Příběhy s krysařovou flétnou naznačují, že lidstvo se potýkalo s parazitujícími potkany již od nepaměti. Všichni tušíme, že vynalezení a aplikace moderních nástrah  na hlodavce, situaci nevyřešila a hrozba potkanů a krys je stále aktuální, tudíž se musí deratizace pravidelně opakovat. Zásahy jsou účinné, pokud se udělají minimálně 2x ročně. Hlodavci dávno vytušili, že sehnat potravu v blízkosti lidských provozů a obydlí je snadnější, než spoléhat na potravní zdroje v přírodě, a proto se s nimi budeme setkávat stále častěji.

Pozor, nebezpečí - jed!

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat