Blog

Pozor, nebezpečí - jed!

Jak často hubit potkany

Ve výrobních halách, skladech a objektech, v nichž se nakládá s potravinami se setkáváme s jedy na potkany, které mají potlačit rozmnožování nebezpečných hlodavců – potkanů a krys.

Zajímá mě více »

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat