Dezinfekce

Nejčastěji dezinfekce zajišťujeme v místech, kde se vyskytuje větší množství osob nebo zvířat. V prostorech a objektech, kde je kladen zvýšený důraz na dodržování hygienických standardů. Pravidelnou dezinfekcí, kdy dodržujete schválené postupy, dochází k zneškodnění mikroorganismů (plísní, bakterií nebo virů).

Provádíme kompletní certifikované dezinfekce

Časová náročnost zásahu záleží vždy na velikosti prostorů. Postup se skládá z aplikace postřiku, následně musí roztok zaschnout a v posledním kroku se prostory musí důkladně vyvětrat. Postřiky během aplikace zničí ve vzduchu a na povrchu jednotlivých materiálů prakticky všechny viry, které se daném prostoru nacházejí. Vrstva postřiku potom na předmětech ještě několik dnů zůstává a pomáhá s tvorbou antibakteriálního prostředí.

Kde všude provádíme dezinfekce

  • Bezpečně dezinfikujeme školy (základní, střední a vysoké), mateřské školky, sportovní haly nebo tělocvičny (společné prostory, kde se soustřeďuje větší počet osob).
  • Dezinfikujeme gastro provozy (hotely, hospody, restaurace, ubytovny), sklady s potravinami nebo potravinářské provozy (prostory, kde je kladen důraz na hygienu).
  • Prostory na úřadech, kancelářské prostory (open spaces), prostory firem a obchodů.
  • Dezinfekci provádíme v bytech, rodinných domech, bytových domech, především potom ve společných prostorech jako jsou chodby, schodiště, výtahy, kde je zapotřebí důkladně očistit veškerá madla, vypínače nebo například kliky.
  • Pomůžeme také s dezinfekcí autobusů, lokomotiv a vagónů nebo letadel.
  • V neposlední řadě nezapomínejme na dezinfekci v lékařských zařízeních (čekárny, ordinace a společné prostory) nebo například domů pro seniory.

Jaké prostředky k dezinfekci používáme

Využíváme prostředky šetrné k životnímu prostředí. Používáme prostorová dezinfekci v podobě aerosolu, která se dostane i do těžce dostupných míst. Bez chlorové dezinfekce, které neobtěžují obyvatele zápachem a nepoškozují různé druhy povrchů.

Pro co nejlepší účinnost dezinfekce je důležité využít služeb profesionálů a odborníků a opakovat dezinfekci v pravidelných intervalech.

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat