HACCP

 
Certifikovaný systém k odborné způsobilosti výkonu. Pracujeme také podle horem HACCP.
 
 
 
 
 

HACCP

 
Pracujeme také podle norem HACCP. Hazard Analysis and Critical Control Points je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISO 9001:2008

 
Všichni naši zaměstnanci mají osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.