HACCP

Provádíme deratizace (hubení hlodavců), dezinsekce (hubení hmyzu) a dezinfekce rychle a diskrétně. Pracujeme  podle norem HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points. Jsme držiteli osvědčení o odborné způsobilosti ISO 9001:2008.

Co je HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Points je systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ve výrobě potravin. Tento systém je určen pro všechny potravinářské podniky zajišťující výrobu, zpracování a distribuci potravin a také pro podniky, které svými produkty do potravinového řetězce vstupují (zemědělství, výroba obalů).

ISO 9001:2008

Všichni naši zaměstnanci mají osvědčení o odborné způsobilosti k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

5 důvodů, proč jsme na boj se škůdci ti nejlepší

Šipka dolů doprava

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat